Dịch vụ của Imedia

Dịch vụ quảng cáo

Cung cấp nguồn user lớn cho bất kỳ ứng dụng và trò chơi trên Mobile.

Cung cấp các giải pháp tiếp thị tối ưu.

Xuất bản ứng dụng

Phát hành ứng dụng và trò chơi phù hợp xu hướng thị trường

E-Targeting

Cung cấp CPI chất lượng của nhà mạng Mobifone cho phép tùy chọn độ tuổi, giới tính, khu vực, loại thuê bao.

Phát triển ứng dụng

Phát triển ứng dụng và trò chơi đáp ứng nhu cầu thị trường

Các dịch vụ khác

Ứng dụng kiếm tiền

Mobicaz - Cung cấp tiền thưởng cho người dùng và cung cấp CPI Incentive cho bất kỳ ứng dụng khác.

Valuepotion

Cung cấp hệ thống liên kết người dùng, nhà phát triển, nhà xuất bản, .... Tối ưu hệ thống quảng cáo chéo, tối ưu doanh thu chia sẻ cho khách hàng.

Phân phối ứng dụng

Hợp tác kinh doanh game online, thúc đẩy doanh thu cho các ứng dụng và trò chơi đang phát hành trên Store.

Dịch vụ khảo sát

Cung cấp dịch vụ khảo sát trên toàn hệ thống người dùng của Mobifone nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu thị trường.

Net affiliate

Cung cấp giải pháp tiếp thị, cung cấp người dùng thật cho các ứng dụng/trò chơi đang phát hành trên thị trường.

ASO

Tối ưu hóa nội dung hiển thị của bất kỳ ứng dụng trên Store nhằm tăng thứ hạng và giá trị cho ứng dụng trên Store.

Về chúng tôi

Đối với Cổ đông

IMEDIA là nơi đầu tư tin cậy, bền vững và giúp tối đa hóa lợi ích cho Cổ đông.

Đối với Đối tác

IMEDIA đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển trên cơ sở xây dựng mối quan hệ bình đẳng, tôn trọng, cởi mở và tin cậy.

Đối với Xã hội

IMEDIA cung cấp dịch vụ chất lượng cao trên nền tảng công nghệ hiện đại, mang lại lợi ích cho cộng đồng và góp phần thúc đẩy sự tiến bộ của Xã hội.

Đối với Khách hàng

IMEDIA cung cấp các dịch vụ hữu ích, sáng tạo và thân thiện, giúp thỏa mãn nhu cầu của khách hàng trong cuộc sống hiện đại.