CHÍNH SÁCH HOÀN PHÍ

1. Chính sách hoàn phí

  • • Các đơn hàng hóa khách hàng từ chối nhận do các lỗi như: thiếu hàng, thiếu hoặc sai hóa đơn, sai các thông tin…(các lỗi thuộc về bên chủ hàng) đơn hàng phải quay về kho công ty thì khi đơn hàng quay kho công ty chủ hàng sẽ được MIỄN PHÍ dịch vụ. Nhưng lượt đi vẫn tính phí như bình thường.
  • • Các đơn hàng hư hại, vỡ, méo móp do Imedia thì đơn hàng được miễn phí dịch vụ lượt đi và lượt về.

2. Imedia cam kết thời gian giao nhận hàng hóa sẽ được đảm bảo như sau:

  • • Tuyến Nội Thành TPHCM: 6h00 làm việc.
  • • Tuyến trung tâm tính từ khi nhận hàng hóa là 36 tiếng.
  • • Tuyến ngoài trung tâm tính từ khi nhận hàng hóa là 72 tiếng.

Nếu ngoài thời gian trên, đơn hàng chưa giao thành công, xác định nguyên nhân do lỗi dịch vụ vận chuyển, Imedia sẽ xử lí đơn hàng như sau:

  • • Trong 04 tiếng làm việc tiếp theo sẽ thực hiện giao đơn hàng thành công.
  • • Phí đơn hàng đó sẽ được hoàn lại 100%.
  • • Trong 01 tháng nếu bị lỗi từ 4 đơn hàng trở lên, sẽ bồi thường 100% phí đơn hàng bị lỗi.