DANH SÁCH TUYỂN DỤNG

Thực tập sinh kế toán

 • Chi nhánh : Hà Nội
 • Số lượng : 3
 • Ngày hết hạn : 31/05/2023

Kỹ thuật tòa nhà

 • Chi nhánh : Hà Nội
 • Số lượng : 1
 • Ngày hết hạn : 31/05/2023

Lễ tân

 • Chi nhánh : Hà Nội
 • Số lượng : 1
 • Ngày hết hạn : 31/05/2023

Kế toán tổng hợp

 • Chi nhánh : Hà Nội
 • Số lượng : 1
 • Ngày hết hạn : 31/05/2023

Kế Toán Chi Phí

 • Chi nhánh : Hà Nội
 • Số lượng : 1
 • Ngày hết hạn : 31/05/2023