TIN TỨC - SỰ KIỆN
  • HỌP TỔNG KẾT THÁNG 1 TẠI IMEDIA
    22/02/2023

    Hoạt động thường kỳ diễn ra hàng tháng tại iMedia với các nội dung chính: Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh tháng; Đánh giá kết quả thực hiện công việc và xếp hạng điểm phối hợp của các phòng ban; Đề ra kế hoạch hành động cho tháng mới; Q&A; Khen thưởng nhân viên xuất sắc; Giới thiệu nhân sự mới và tổ chức sinh nhật cho các CBNV có sinh nhật trong tháng.

DANH MỤC TIN TỨC